CÀRREC NOM ÀREES
PRESIDENT PEPE ANEAS Institucional-Econòmica-Normativa-Disciplinària
VICEPRESIDENT 1er / TRESORER EDUARDO ESPELLETA Tresoreria – Instal·lacions – Federacions
VICEPRESIDENT 2n GEMMA FARRES Administració
VICEPRESIDENT 3er JOSE LUIS EXTREMERA Institucional
SECRETARIA CLAUDIA ARAGON Administració
DIRECTOR TÈCNIC DANI POZA Esportiva
VOCALS FRASCISCO MUÑOZ
FRANCISCO SANCHEZ Logística
CARLOS PLA
LLUIS ALBERT GRAU
MONTSERRAT BERTRAN